ееее
 
 

Профільне навчання

 

 

Нормативна база з питань організації профільного навчання:

1. Закон України "Про освіту";
2. Закон України "Про загальну середню освіту";
3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344;
4. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 № 926;
5. Указ Президента України "Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" від 19.05.2011 № 588;
6. Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;
8. Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
9. Концепція державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17.09. 2008 № 842);
10. Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів(лист МОН України від 07.07.2008 № 1/9-433)
11. Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН України від 01.10.2010 № 912);
12. Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176);
13. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.08.2011 № 872);
14. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 № 703/23235;
15. Концепція профільного навчання у старшій школи затверджена наказом МОН України від 21.10.2013 №1456"Про затвердження концепції профільного навчання у старшій школі"
16. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 04.11.2013 №1550)

Мережа профільних класів за 2012-2016 р. р.

 

2015-2016 н. р.

11-А клас - філологічний (іноземна мова)

11-Б клас - інформаційно - технологічний

1о-А клас - філологічний (українська мова)

1о-Б клас - хіміко - технологічний

2014-2015 н. р.

11-А клас - філологічний (українська мова)

11-Б клас - технологічний (на базі МНКК)

1о-А клас - філологічний (іноземна мова)

1о-Б клас - інформаційно - технологічний