ееее
 
 

Новини

 
 

Як впливає стрес на ваше здоров’я.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ САМОСТІЙНО?
Якщо у вас в даний момент немає можливості звернутися до психолога або тема розмови настіль­ки інтимна для вас, що її взагалі ні з ким не хочеть­ся обговорювати, ви можете деякою мірою поліп­шити свій стан самотужки.
1.Вправа з дзеркалом
Розкажіть про те, що вас хвилює, самі собі. Ся­дьте зручніше перед дзеркалом І поговоріть самі з собою. Розкажіть, про все, що з вами сталося, та спробуйте це проаналізувати. Розмовляйте самі з собою доти, доки все, що вас хвилює, не буде про­мовлено вголос і ви не відчуєте полегшення.
2.  Лист до себе
Декому краще допоможе перенесення всіх сво­їх хвилювань на папір. Напишіть собі листа. Довір­те паперу все, що відчуваєте і думаєте. Цей спо­сіб має ту перевагу, що письмова мова коротша та логічніша. В процесі змалювання в листі ситуа­ції розуміння проблеми настає швидше, ніж у роз­мові. Лист можна відразу ж знищити, або сховати і перечитати, коли вас "знову почнуть хвилювати травматичні події. Ви згадаєте свій стан і зрозумі­єте, що зможете з ним упоратись, як і минулого разу.

  1. Звільнення від почуття образи

Для поліпшення свого стану вам дуже важливо звільнитися від почуття образи і пробачити тим лю­дям, які вас образили. Американський психолог Луіза Хей вважає, що: «Прихована образа, злість, кри тика себе та інших найшкідливіші для здоров'я емо­ції. Ми повинні звільнитися від минулого і пробачи­ти всім без винятку, зокрема самим собі. Повне зві­льнення від образи або злості виліковує ваші хво­роби».
Луїза Хей радить щодня впродовж місяця раз на день робити вправу «розчинення образи».
Сядьте десь у тихому місці, розслабтесь. Уявіть, що ви в затемненому театрі й перед вами невелика сцена. Поставте на сцену людину, яка вас образила (людину, яку ви дуже ненавидите). Ця людина може бути живою або мертвою, і ваша ненависть може бути як у минулому, так і в сьогоденні. Коли ви ясно побачите цю людину, уявіть, що з нею відбувається щось добре, те, що для цієї людини має велике зна­чення. Уявіть, що вона всміхається й щаслива. За­тримайте цей образ у вашій уяві на кілька хвилин, а потім нехай він зникне.
Потім, коли людина, яку ви хотіли б пробачити, залишить сцену, поставте туди себе. Уявіть, що з вами відбувається тільки щось хороше. Уявіть себе щасливою й усміхненою. Знайте, що у всесвіті ви­стачає добра для всіх нас.
Ця вправа розчиняв темні хмари накопиченої образи. Декому ця вправа здається дуже складною. Якщо ви пригадаєте людину, яку вам пробачити дуже важко, то саме її вам необхідно пробачити. Пробачення означає звільнення. Головне — це бажання пробачити. Ви маєте зрозуміти, що та лю­дина, яка вам завдала образи, теж відчувала обра­зу і в той момент, коли ображала вас, не могла вчинити інакше.
4. Поліпшення свого стану шляхом релаксації Релаксація — це довільне розслаблення м'язів. Активізуючи діяльність нервової системи, релакса­ція регулює настрій і ступінь фізичного збудження, допомагає ослабити або зняти викликану стресом психічну та м'язову напругу.
Однією з найдоступніших для самостійного ви­конання є вправа на розслаблення за Фредеріком Пірсом.

  1. Сядьте, заплющіть очі, покрутіть головою: зро­біть чотири обертання за годинниковою стрілкою і стільки ж проти.
  2. Одразу ж лягайте на спину і підніміть вгору праву ногу — від п'яти до поверхні підлоги має бути не менш як ЗО см. Тепер напружте м'язи і подумки пройдіться поглядом по всій довжині ноги від кін­чиків пальців аж до стегна. Очі протягом усього се­ансу краще тримати заплющеними. Потримайте ногу в такому положенні якомога довше — від однієї хвилини до трьох-чотирьох, а потім опустіть її всією вагою вниз.
  3. Те ж саме зробіть лівою ногою.
  4. Одразу ж підніміть угору праву руку (кулак стиснутий, м'язи гранично напружені) потримайте її піднятою якомога довше, «погладжуючи« її поду­мки поглядом, після цього дайте їй упасти, важко й вільно.

Те ж саме проробіть і з лівою рукою.
5.  Подумки відключіться від лівої руки і на стелі просто собою уявіть коло близько метра в діаметрі. Не поспішаючи пройдіться по ньому «внутрішнім поглядом» чотири рази за годинниковою стрілкою, чотири проти, «Вимкнувши* на уявному екрані коло, «накресліть» на його місці квадрат: точнісінько так само, по чотири рази в обидва боки, обійдіть його за периметром. М'язи максимально розслаблені. Вам хочеться подрімати... Видих стає довшим. Після ви­диху вам приємно кілька секунд не дихати. Після тривалого видиху тепла хвиля начебто перекочу­ється всередині вас, звільняючи від внутрішньої на­
пруги.
Подумки повторюйте формулу «Я можу легко зали­шити тривожні думки переживань (пауза). Енергія від­новлюється з надлишком (пауза). Мені стає все легше й легше (пауза). Я можу бути з усіма привітною, терплячою, доброю та спокійною (пауза). Я бадьора і творчо
налаштована'* (пауза). Я відпочила. Я відчуваю все бі­льшу впевненість у своїх силах і покликанні* (пауза). Сеанс наближається до кінця. Я лічитиму про себе від трьох до одного.
«Три*! Сонливість минає.
*Два*! Я потягуюсь.
«Один*! Я відчуваю бадьорість і повноту сил».
Вправа «4—8—4». Зняття напруги глибоким диханням.
Сядьте зручніше і розслаблено, розправте пле­чі, випряміть спину, підніміть підборіддя. Ліву руку опустіть на стегно, праву підніміть до обличчя: чо­тири пальці мають бути разом, п'ятий (великий) від­ставте. Затуліть великим пальцем праву ніздрю й зробіть глибокий повільний вдих — він тривати­ме чотири секунди. На вісім секунд затримайте ди­хання, потім, звільнивши праву ніздрю, затуліть вка­зівним пальцем ліву і видихніть за чотири секун­ди. Намагайтеся видихнути все повітря з легень. Не змінюючи положення пальців, на ті ж чотири «довгих» відліки зробіть вдих правою ніздрею, потім восьмисекундну паузу, після чого, затулив­ши великим пальцем праву ніздрю, зробіть ліво­сторонній видих. Перший дихальний цикл за­кінчено. Вправа складається зазвичай із чотирьох' циклів.
Виконуйте двічі на день — найкраще на світанку І ввечері, в променях сонця, що заходить. Поступо­во число циклів можна збільшити — спочатку до шести, потім до восьми — або, навпаки, тимчасово скоротити, якщо з'явиться запаморочення.
Зверніть увагу, що внутрішні зміни можливі, якщо ви будете не тільки читати, а й виконувати подані тут вправи.
Тільки те, що ви зробите самостійно, ви зрозу­мієте і відчуєте по-справжньому глибоко. Обов'яз­ково робіть ті вправи, які викликали у вас певну три­вогу.
Це допоможе вам позбутися страждань, усвідо­мити свої реальні бажання й повністю їх задоволь­нити. І тоді ви завжди будете добре почуватися, незалежно від оточення.
Підготовлено за матеріалами Міжнародного гуманітарного центру «Розрада»

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"