ееее
 
 

Новини

 
 

ПОЗИТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ
очима освітян Подільського району міста Києва
Народна мудрість вчить: «Не чекай, коли лихо в хату забереть­ся зроби все, гцоб воно до неї не заходило!»
Ми б'ємо зараз у всі дзвони, шукаючи панацею, спроможну визволити наших дітей з тенет пагубних звичок, у які вони потрапили. Якщо віковічне гасло «Хліба і видовищі» діє й нині, нагие завдання зумі­ти зробити все задля того, щоб видовища мали позитивний вплив на їхніх учасників.
ЗДОРОВЕ ДОЗВІЛЛЯ -ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Ще 2003 року в Подільському районі м. Києва почав діяти проект «Зумій сказати «НІ!» спокусам, щоб гідності своєї не втрачати!» У назві проекту ми втілили його філософію. Його відмінність від ба­гатьох подібних за призначенням — це адресність.
Цей проект спрямований на допомогу дітям, які ще не потрапили в згубні тенета шкідливих звичок.
На щастя таких дітей значно більше, і робота з ними, на мій погляд, соціально значущіша, резуль­тативніша та перспективніша. Ми розуміли свою неспроможність допомогти кожній дитині, вже вра­женій примхозалежністю, проте відчували свої сили, щоб допомогти іншим дітям не стати на згубний шлях, сповнений спокус. А їх безліч: відкрита ме­режа ігрових автоматів, «лохотронів», вільний про­даж алкоголю та тютюнових виробів, досить легка можливість придбати наркотики та «порнуху», бруд­ний потік жорстоких та аморальних телепередач, фільмів... Це— неповний сумний перелік спокус, під владу яких щохвилини має реальний шанс по­трапити кожна нестійка морально особистість. Наш проект мав допомогти дітям бути стійкими перед спокусами
До проекту внесено чотири програми: «Сам собі психолог» (сприяння становленню духовного здо­ров'я дітей та підлітків, застереження від шкідливих та загрозливих для здоров'я звичок, допомога в пере­творенні їхнього негативного мислення в позитивне), «Батьківська педагогіка» (цю програму ми реалізу­ємо спільно з науковими співробітниками Інституту політичної і соціальної психології АПН України та Центром «Екологія сім'ї». Проект було представле­но на виставці «Освіта України — 2005»), «Людська гідність» (допомога молоді шляхом правової освіти не втратити своєї людської гідності, морально не де­градувати і не скалічити своє життя через порушення Законів України) та «Здорове дозвілля невід'ємна складова здорового способу життя».
На останній програмі я хочу зупинитися докладні­ше, бо вона, на мій погляд, безпосередньо стосується заявленої теми. До того ж, має найбільш конкретний позитивний досвід своєї реалізації, який було схвале­но на Міжнародній науково-практичній конференції «Формування у дітей та молоді культури здоров'я».
Філософія нашого задуму була простою і вивіреною часом: якщо вікове гасло «Хліба і видовищ!» діє й нині, наше завдання — зуміти зробити все задля того, щоб видовища мали позитивний вплив на їхніх учасників. Питання організації дозвілля в усі часи було соціально значущим: позитивне дозвілля допомагає розвитку
морального, інтелектуального, творчого потенціалу людини, її формуванню як особистості, а негативне дозвілля призводить до деградації особи, знищення її людської гідності, зміни її духовноціннісних орієнти­рів, внаслідок чого вона все частіше стає посібником криміналу. Індустрія дозвілля в усьому світі чітко відлагоджена та за своєю прибутковістю посідає мало не перші місця. На жаль, часто організатори дозвілля трактують саме слово «дозвілля» як уседозволеність, перетворюючи його на потворство, що має дуже за­грозливі наслідки.
Боротися з цим явищем неймовірно складно, бо воно часто має державну підтримку у своїх навіть анти виховних формах і проявах. І все ж таки ми вирі­шили хоча б на освітянських просторах нашого району спробувати почати двобій із цим привабливим для незрілих ще молодих осіб монстром.
Проект було схвалено на колегії Управління освіти. Його підтримали у Подільській райдержадміністрації і створили координаційну раду на допомогу втіленню ідей цього проекту. Основні положення проекту було презентовано під час реалізації українсько-канадського проекту «Молодь за здоров'я» та на Всеукраїнських зборах працівників дитячих оздоровчих таборів «Ле­лека за нове покоління». Повністю проект було над­руковано у збірці «Якщо...» з серії «Дай руку, вулиця» за сприяння ЮНІСЕФ в Україні. Учасниками проекту стали і вихованці БДТ, і учні всіх шкіл Подільського району.
Величезне соціальне значення зайнятості сотень ти­сяч дітей у не просто змістовному, а й просвітницькому дозвіллі колективів позашкільних установ повністю ще недооцінене суспільством. І це прикро, бо дозвіллєвий час у позашкільних стінах робить з дитиною просто дива. Тут дитина не тільки може зустрітися із своєю майбутньою професією. Саме тут вона проходить жит­тєві уроки етики і моралі, інтелігентності та вміння спілкуватися, іуг розвивається пглядацька, читацька, екологічна культура. Тут формується ЇЇ позиція добро­порядної людини, яка любить і поважає свою родину, свою країну. Саме позашкільній установі належить першість у підготовці наших дітей до адаптації вимог дорослого життя. Форми навчально-виховної роботи у творчих колективах БДТ добре відомі, я ж хочу додати тільки одну — артотерапію. Нам поталанило, що саме президент Арт-терапевтичної асоціації кандидат психологічних наук Олена Вознесенська переймається нашими ідеями і систематично засобами арт-тера-пії урізноманітнює й насичує різні заходи з дітьми і батьками.
Проте я хочу докладніше зупинитися на іншому функціональному обов'язку позашкільної установи, якому слід приділити велику увагу. Мова йде про ме­тодичну допомогу школам у виховній роботі, а часом, і в її стратегічному спрямуванні. Не буду перелічувати усі дозвіллєві заходи, які відбулись у рамках проекту. Краще визначу найефективніші важелі, які приводили в дію механізм реалізації проекту. /. Реанімація та активізація ігрової діяльності в дитячих колективах. Ми покладали на це велику надію, виходячи з того, що сама гра притаманна осо­бистості на всіх ЇЇ вікових стадіях, а для дітей — просто життєва потреба. Гра як унікальний феномен культури розвиває, виховує, соціалізує, розважає дитину, під­вищує її настрій дає їй змогу активно відпочивати. Гра — природний полігон громадянського і творчого самовизнання дитини. Саме тому не випадково ви­никла нова галузь на стику медицини, психології, педагогіки — ігротерапія.
Маючи великий досвід організації ігрової діяль­ності в дитячих колективах, ми зіткнулися з пробле­мою відсутності самих організаторів гри. На ігрових майстернях ми ознайомлювали з ігровими методиками класних керівників, вихователів ГПД, педагогів-ор-ганізаторів, молодих учителів. Але цього виявилося замало! І тоді ми розпочали акцію «Грайлики на По­долі». Завдяки їй майже в кожній школі почала діяти команда юних ігротехників, які брали найактивнішу участь у проведенні дозвіллєвих заходів у класах та школі. Щороку відбуваються конкурси юних ігротех­ників, переможці яких організовують велике свято Гри для вихованців Дитячого будинку «Малятко». Грайлики — бажані гості в підліткових клубах, театрах міста, вони організовують ігри перед початком вистав. Краща команда «Грайликів» школи № 257 навіть брала участь в іменинному святі дітей-сиріт Обухівщини в Будинку культури м. Українки. Ми пишаємося тим, що стали ініціаторами запровадження Київського міського фестивалю «Гра скликає друзів», якій уже виповнилося 10 років.
2, Свята як дозвіллєвий полігон для реалізації творчого та організаційного потенціалу дітей. Шкільні роки починаються святом Першого дзвоника і закінчуються святковим випускним балом, а поміж цими святами минає все шкільне життя. Завдяки ак­ції «Шкільний барометр», яку проводила районна рада учнівського самоврядування, стало зрозуміло, що учнівські свята не залишаються в пам'яті учас­ників через їхню одноманітність, заорганізованість і відсутність кожної дитини можливості самовияву. Отриманий результат став поштовхом для пошуку не тільки інноваційних форм і модулів організації свят та підготовки до них, а й у створенні системи дозвіллєвої роботи. Осмисленням та підсумком рівня організації дозвілля в школах мав стати Тиждень дозвілля, який було вирішено провести за традиційним Тижнем знань. Саме його проведення могло виявити кращий досвід осередків дозвілля в школі, визначити найефективніші форми організації дозвілля учнів, відзначити найактив­ніших учасників програми.
Тижню дозвілля передує велика систематична ро­бота в навчально-виховних закладах району, класних колективах, дитячих громадських організаціях, клубах за інтересами, гуртках та студіях, спортивних секціях; благодійні, екологічні, трудові акції; організація найріз­номанітніших конкурсів, змагань, турнірів, концертів. виступів агітбригад перед шкільною та батьківською громадами; свята, тематичні дискотеки; презентації творчих робіт учнів та педагогів; творчі зустрічі з митцями, науковцями, громадськими діячами; робота «світлиць», шкільних музеїв, шкільних ігротек; спільні з іншими дитячими осередками заходи, концерти, то­вариські спортивні зустрічі; екскурсії, походи, музейні уроки (обов'язково з післямовою); випуск літературних альманахів; тематичні толоки та тусовки «Наші розум­ники й розумниці», «Талановиті діти на Подолі»; спец­випуски стіннівок, афіш, буклетів, путівничків Тижня; персональні виставки, сольні виступи, майстер-класи «Навчився сам — навчи іншого», ювілейний перегук «Рідному Подолу присвячуємо» і багато інших форм позакласної та позашкільної роботи.
Тематичними днями Тижня було визнано: «Мова моя калинова», «Гра — справа серйозна», «Екодень», «Презентуємо таланти», «За сторінками книжок», «Незвичайні подорожі та зустрічі». Проте школам було надано право змінювати і доповнювати тематику. За матеріалами Тижня було підготовлено методичну конференцію «Здорове дозвілля», а їй передує мето­дична виставка з досвіду кращих зразків дозвіллєвих заходів.
Хочу навести кілька найбільш визнаних форм та­ких свят.
•   Акція «Талановиті діти на Подолі!» (Шоу-презентація візиток шкіл.)
Акція дала змогу отримати реальну картину про ро­боту з художнього виховання в школах району; склас­ти інформаційний блок творчо обдарованих дітей та художніх колективів шкіл району з метою їх участі в подальших концертах, фестивалях та пересувних ви­ставках образотворчого мистецтва в районі та місті; здійснити аналіз можливостей поліпшення роботи з організації змістовного дозвілля учнів та їх художнього виховання; надати школам можливість залучати най­більш яскраві номери та пересувні виставки інших шкіл до своїх шкільних заходів. Основна мета — на­дання школі реальної можливості відчути радість і гордість від масовості й талановитості учасників таких презентацій.
Оскільки форму свята обирала сама школа, ви­ходячи зі своїх можливостей, то майже кожне свято мало своє обличчя: десь це були великі родинні свя­та, десь — звіт молодого покоління перед громадою, десь — подорож Країною дитячих мрій. Відкривалися музичні й літературні салони та вітальні, гомонів ве­селий ярмарок, змагалися «Розумники і розумниці», а вернісажі збирали натовпи прихильників, особливо, коли разом з дитячими роботами з'являлися й роботи вчителів.
•   Новорічно-різдвяна акція «Хай щастить у Новому році!»
Особливу популярність отримала акція «Хай щас­тить у Новому році!», уже четверта в районі. Акція складалась із двох блоків: «Вас вітають новорічні персонажі» та «Хай щастить у Новому рощ!»
У конкурсі «Вас вітають новорічні персонажі»
беруть участь усі класи шкіл, а вже кращі з них без­посередньо під час районного свята виборюють право взяти участь у новорічно-різдвяних святах району та міста. Це свято стає своєрідною увертюрою до початку новорічних заходів. Основна мета конкурсу — залучи­ти до нього якомога більше дітей та батьків, бо до учас­ті в конкурсі приймають тільки саморобні костюми та маски. Найяскравішою миттю цього незвичайного конкурсу стає хоровод новорічних персонажів, який в останній навчальний день перед початком зимо­вих канікул проходить через усю школу, вітаючи всіх перехожих, заглядаючи в кожний клас, кабінет, щоб привітати дітей і дорослих і побажати їм щасливого Нового року.
А під час акції, яка відбувається з 19 грудня до 10 січня, учасники мають знайти можливість прине­сти радість своїм вітанням якомога більшій кількості людей. Новорічні персонажі беруть участь у шкільних районних святах, виступають у дошкільних дитячих установах, недільних школах, лікарнях та будинках престарілих, шпиталях, дитячих реабілітаційних цен­трах. Під час акції відбуваються конкурси на кращий зимовий букет, на кращу вітальну листівку, святкове оформлення if іасу. Проходять уроки милування зимою, відкриваються виставки малюнків, фотографій, по-робок, як дітей, так і дорослих, екскурсії до зимового лісу з годуванням птахів і тварин.
Усі ці форми виховної роботи сприяють громадян­ському становленню дітей, розвивають їхню екологіч­ну культуру, доброзичливість у стосунках з природою та толерантність.
3. Акція «Доброго вам настрою».
Наше сьогодення, сповнене тривожності й нега­раздів, нервозність у розмовах і стосунках — погані помічники у вихованні в дітях радісного світосприй­мання та оптимізму. А діти думають переважно про своє дитяче життя, яке для них незрівнянно важливіше. Значення сміху і почуття гумору складно переоцінити, бо саме вони нерідко допомагають людині виходити із найскладніших ситуацій, а здатність знаходити в речах смішне збігається зі здібністю до пошуку оригінальних рішень. Медики переконують, що енергійний сміх по­силює кровообіг, зміцнює м'язи живота, прискорює серцевий ритм, знижує кров'яний тиск і допомагає легеням позбутися застояного повітря. Крім цього, сміх сприятливо впливає на імунну та ендокринну системи.
Школа для дітей — це друга домівка, і в ній мають панувати добрий настрій, життєрадісна атмосфера, дух гуманізму і душевності між учителями та учнями. Давно визнано, що добрий настрій — запорука доброго самопочуття. В народі кажуть, що сміх лікує. Тож варто взяти здоровий сміх на озброєння кожному педагогу.
Під час акції відбулася низка конкурсів. На них було представлено всі види мистецтва та літератури, пов'я­зані з гумором: веселі оповідання й вірші; інсценовані байки, казки і пісні; веселі загадки; жартівливі задачки;  скоромовки; веселі пісні; частівки; жартівливі танці; комікси; жартівливі малюнки; фото із жартівливим сюжетом; «Єралаші»; дотепні байки; уривки з виступу КВК, шкільних театрів — словом, усе, що може ви­кликати усмішку і створити в глядачів добрий настрій. Форма свята-конкурсу — на розсуд школи. Головне, щоб на ньому справді було весело. Закінчилась акція великим святом «Усміхнімося разом!», рефреном якого лунали слова «Гумор надає людині сили, в нашому серці сяє веселково».
На семінарі, який передував початку акції, було окреслено найелементарніші вимоги щодо викорис­тання гумору з педагогічною метою;

 1. не можна сміятися над тим, що учень неспро­можний змінити (повнота, прізвище, хвороба);
 2. не треба сміятися над випадковим промахом;
 3. не бажано адресувати жарт дітям, позбавленим батьківської любові;
 4. не допускати грубих жартів, кривляння;
 5. не жартувати з дітьми, які заслуговують на по­карання або осуц;
 6. не кепкувати над дитячими жахами та симпаті­ями;
 7. не жартувати надмірно.

Підсумком роботи за програмою «Здорове дозвіл­ля — невід'ємна складова здорового способу життя» стала однойменна конференція в Київському міському будинку вчителя, під час якої освітяни своїми висту­пами стверджували її актуальність та нагальність. Конференції передувала методична виставка-семінар з досвіду роботи, спрямованої на організацію здорового дозвілля в школах та позашкільних установах.
СОЩАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНА ПРОГРАМА
«ЗДОРОВЕ ДОЗВІЛЛЯ» —
НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Програма діє в рамках районного проекту «Зумій сказати «Ні!» спокусам, щоб гідності людської не втрачати».
Мета програми «Здорове дозвілля».

 1. Активізувати, урізноманітнити й підвищити рі­вень роботи навчально-виховних заходів району з організації позитивного дозвілля учнів 1—11-х класів з врахуванням їхніх вікових особливостей та потреб сьогодення.
 2. Узагальнити кращий досвід позакласної роботи в районі.

Шляхи реалізації програми. Технологією реа­лізації програми передбачено проведення вперше в районі тематичного тижня «Здорове дозвілля», мета якого — показати кращий досвід осередків дозвілля в школі, визначити найефективніші форми організації дозвілля учнів, відзначити найактивніших учасників програми Тижневі передують:

 1. велика систематична дозвіллєва робота в нав­чально-виховних закладах району, класних колек­тивах, дитячих громадських організаціях, клубах за інтересами, гуртках та студіях, спортивних сту­діях;
 2. благодійні, екологічні, трудові акції; організа­ція найрізноманітніших конкурсів, змагань, турнірів, концертів, виступів агітбригад перед шкільною та батьківською громадою;
 3. свята, тематичні дискотеки;
 4. презентації творчих робіт учнів та педагогів; творчі зустрічі з митцями, науковцями, громадськи­ми діячами;
 5. робота «світлиць», шкільних музеїв, шкільних ігротек;
 6. спільні з іншими дитячими осередками за­ходи, концерти, товариські спортивні зустрічі;

•     екскурсії, походи, музейні уроки, шкільні
ігротеки (обов'язково з післямовою);

 1. випуск літературних альманахів; тематичні толоки і тусовки «Наші розумники і розумниці», «Талановиті діти на Подолі», спецвипуски стіннівок, афіш, буклетів, путівників тижня;
 2. персональні виставки, сольні виступи, май-стер-класи «Навчився сам — навчи іншого», ювілей­ний перегук «Рідному Подолу присвячуємо» і багато інших форм позакласної та позашкільної роботи.

Розподіл програми в часі
Вересень — жовтень 2006 р. — / етап органі­заційно-накопичувальний:

 1. складання планів виховної дозвіллєвої роботи на всіх рівнях;
 2. накопичення інформаційного та методичного допоміжного матеріалу;
 3. вибір простору та об'єктів для кожного за­ходу;
 4. наради, семінари, консультації;
 5. планування та підготовка до презентації різ­них форм позакласної та позашкільної роботи під час тематичного тижня;
 6. налагодження партнерських зв'язків, визна­чення опорних класних колективів у кожній класній паралелі;
 7. вирішення питання систематичної відео- та фотозйомки заходів;
 8. залучення до активної спільної роботи органів дитячого самоврядування, батьків, шефів, шкільних бібліотекарів, мистецької громади району та міста тощо;
 9. семінари, збори та консультації для організа­торів реалізації програми;
 10. внесення питання про здійснення програми на наради директорів шкіл;
 11. здача планів здійснення шкільних і класних виховних заходів.

Листопад 2006 p. —лютий 2007 p. IIетап основний:

 1. проведення заходів у будь-якій паралелі згідно з планами дозвіллєвої роботи з наступним обов'язковим аналізом її ефективності і її фіксацією у вигляді фото­матеріалів і сценаріїв;
 2. конкурс-свято «Грайлики на Подолі»;
 3. надання в сервісному режимі консультацій щодо заходів членами комітету сприяння реалізації програми згідно з графіком подання планів;

•    організація Тижня «здорове дозвілля» в школах.
Тематичні дні Тижня:

 1. Мова моя калинова.
 2. Гра — справа серйозна.
 3. Екодень.
 4. Презентуємо таланти.
 5. За сторінками книжок.
 6. Незвичайні подорожі та зустрічі. Обробка відео-, фото- та друкованих матеріалів, здача їх до інформаційного центру БДТ для створення тимчасової методичної виставки на базі виставкового залу БДТ.
 7. Робота методичної виставки для класних керів­ників, педагогів-організаторів, членів батьківського комітету, учнівського активу та інших осіб, причетних до організації дозвіллєвої роботи. Робота творчої відео-майстерні «За здорове дозвілля». Організація годин спілкування з майстрами організації позитивного до­звілля.
 8. Підготовка педагогів та дитячих колективів до виступу на конференції.
 9. Конференція класних керівників «Здорове до­звілля — невід'ємна складова здорового способу жит­тя». (Великий зал Будинку вчителя.)
 10. Підготовка методичних матеріалів виставки до друку у видавництві «Шкільний світ».

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"